• Letná škola 2022
     • Letná škola 2022

     • Milí rodičia, do piatka 17. júna môžete deti- žiakov školy zapísať na pripravovanú letnú školu v termínoch 11.– 15. 7. 2022 a 18.– 22. 7. 2022, každý s kapacitou max. 30 detí. Kompletne vyplnenú prihlášku doručte, prosím, na recepciu školy.

    • Erasmus+ mobilita
     • Erasmus+ mobilita

     • "Deti s motiváciou učiť sa. Učenie zážitkom. Zvedavosť. Uvoľnená atmosféra. Sloboda v učení."...aj takto zachytili naši hostia dojmy z pobytu u nás. Spolu skúmame možnosti gamifikácie pre zlepšovanie vzdelávania malých detí a minulý týždeň sme si vymenili skúsenosti, nabrali nové inšpirácie.

    • Máme nové logo
     • Máme nové logo

     • Máme nové logo: z jednej malej školy na bratislavskom sídlisku rastie sieť základných škôl v piatich slovenských mestách: okrem Košíc a Bratislavy aj v Liptovskom Mikuláši, Trnave a v Žiline :) 

    • Od stredy začínajú krúžky
     • Od stredy začínajú krúžky

     • Po veľkonočných prázdninách začínajú, po dlhej predlhej prestávke, aj naše krúžky. Pre kontrolu zápisu dieťaťa na krúžky, ktoré aktuálne pobežia do konca tohto školského roka, si pozrite zoznam prihlásených detí vo vestibule školy a aktuálne informácie ku krúžkom. 

    • Dar pre Červený nos Clowndoctors
     • Dar pre Červený nos Clowndoctors

     • Z výnosu Vianočných trhov deti podporili Červený nos. Prišla nám veľmi milá správa: "...je to úžasné, že vediete deti k tomu, aby mysleli na druhých a svojim vlastným úsilím sa naučili pomáhať...Takto má náš svet nádej, že bude stále viac dobra a tým pádom aj radosti a úsmevov." Ďakujeme za pekné slová!