Zápis do školy

   • Ak Vás škola Felix Košice oslovila a máte záujem zapísať k nám svoje dieťa, proces zápisu je približne nasledovný.

    Nezáväznú prihlášku- prejavenie záujmu o štúdium sprístupňujeme každoročne približne v novembri. Skontaktovať s nami sa však môžete kedykoľvek počas roka na info(at)felixkosice.sk. 

    Od januára každoročne organizujeme Dni otvorených dverí pre predbežne prihlásených aj pre verejnosť. Na DOD máte možnosť vidieť priestory školy a absolvovať prezentáciu a doskusiu k filozofii, základným princípom vyučovania aj k podrobnejším informáciám o živote v škole.

    Pokiaľ budete mať záujem aj naďalej, niekedy od marca organizujeme rodinné stretnutia. Stretnutia sú zamerané na pozorovanie detí pri tímovej aj individuálnej práci. Paralelne s rodinnými stretnutiami budú prebiehať rozhovory s rodičmi. Ich cieľom je viac spoznať princípy školy a ich súlad s ich očakávaniami. Naša škola má individuálny prístup ku každému žiakovi. Vďaka odpovediam rodičov budeme môcť efektívnejšie nastaviť prácu s deťmi od začiatku školského roka. 

    V apríli sa koná oficiálny zápis detí do školy.