Profil školy

  • Škola Felix Košice pomáha deťom rásť a stať sa zodpovednými, aktívnymi a šťastnými ľuďmi.

   Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli. Podporujeme ich túžbu po poznatkoch.

   Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.

   Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ho. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, môže byť v živote úspešné.

   Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať.

   Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.

   Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí.

   Škola Felix Košice je otvorená pre deti, rodičov aj učiteľov, pre ktorých nie sú dôležité jednotky na vysvedčení ani kto dokáže najtichšie sedieť v lavici, ale radosť z učenia, zvedavosť a šikovnosť detí, poznatky a zručnosti pre život.

   V škole môžu deti skúmať, hrať sa, hľadať,  mýliť sa, vymýšľať a tešiť sa z toho, na čo prišli. Škola im otvára oči a ukazuje cestu, aby deti prišli na to, čomu sa chcú v živote venovať.

    

   Mnoho o tom, ako naša škola pracuje, uvidíte na našom živom a interaktívnom Facebook profile.

    

   Škola je zapojená do programu Školské ovocie a Mliečny program pre školy. Ovocie aj mliečne výrobky deti konzumujú pri obede, v klube alebo po škole.
    

   Zriaďovateľom školy Felix Košice je občianske združenie OZ Škola po novom. Škola bola založená v roku 2018 a prvých žiakov privítala vo svojich triedach v školskom roku 2019/ 2020.