Voľné pracovné miesta

   • Chcete sa stať súčasťou našej školy?
    Kontaktujte nás! Možno aj Vy môžete prispieť k tomu, aby sa naše deti do školy tešili. 
     

    Riaditeľ/ka skoly
    Hľadáme riaditeľa na plný úväzok, ktorý je stotožnený s princípmi a filozofiou školy a má zodpovedajúce kvalifikačné predpoklady a skúsenosti. Viac info na tomto linku a na www.felixkosice.sk a www.skolyfelix.sk. 

     

    Priebežne dopĺňame kolektív školy pre 1. a perspektívne už aj 2. stupeň:

    Učiteľ/ka ZŠ, 1.stupeň, 2. stupeň
    Rozsah úväzku: 100%

    Vzdelanie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

    Ďalšie požiadavky:
    •    súlad s princípmi a metódami vyučovania školy Felix
    •    znalosť anglického jazyka výhodou
    •    prax vo využívaní Hejného metódy výučby matematiky výhodou
    •    využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe

    Iné výhody:
    •    práca v modernej súkromnej základnej škole
    •    priestor na sebarealizáciu a rozvoj
    •    teambuilding na upevňovanie vzťahov
    •    motivujúce finančné ohodnotenie

    Žiadosť o zamestnanie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na mailovú adresu info@felixkosice.sk. 


    Vychovávateľ/ka (1. stupeň ZŠ)
    Vzdelanie: stredoškolské alebo vysokoškolské pedagogické vzdelanie v odbore vychovávateľstvo. Prax v odbore výhodou.