• Chcete sa stať súčasťou našej školy?
    Kontaktujte nás! Možno aj Vy môžete prispieť k tomu, aby sa naše deti do školy tešili. 
     
    Dopĺňame tím pre školský rok 2020/ 2021:

    Učiteľ/ka ZŠ, 1.stupeň
    Priebežne hľadáme posilu do nášho tímu-  učiteľ/ka ZŠ (1.stupeň)

    Termín nástupu: august 2020

    Rozsah úväzku: 100%

    Vzdelanie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

    Ďalšie požiadavky:
    •    súlad s princípmi a metódami vyučovania školy Felix
    •    znalosť anglického jazyka výhodou
    •    prax vo využívaní Hejného metódy výučby matematiky výhodou
    •    využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe

    Iné výhody:
    •    práca v modernej súkromnej základnej škole
    •    priestor na sebarealizáciu a rozvoj
    •    teambuilding na upevňovanie vzťahov
    •    motivujúce finančné ohodnotenie

    Žiadosť o zamestnanie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na mailovú adresu info@dobraskolakosice.sk. Bližšie informácie na telef. čísle 0907 214 898.


    Vychovávateľ/ka (1. stupeň ZŠ)

    Termín nástupu: august 2020

    Vzdelanie: stredoškolské alebo vysokoškolské pedagogické vzdelanie v odbore vychovávateľstvo. Prax v odbore výhodou.