Partneri

  • ĎAKUJEME  

   za zdieľanie nápadov, skúseností, za morálnu a expertnú podporu                                                                                          

                            

    

    

   za finančnú a materiálnu podporu

                                                       

    

   Škola je zapojená do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.