• ĎAKUJEME  

   za zdieľanie nápadov, skúseností, za
   morálnu a expertnú podporu                                                                                          

              Haliganda, o. z.                     

    

    

   za finančnú a materiálnu podporu