Zápisné a školné poplatky

   • Vzhľadom na to, že naša škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR, bude podstatná časť finančných prostriedkov na jej prevádzku prichádzať zo štátneho rozpočtu v podobe normatívnych príspevkov.

    Na pokrytie ďalších nákladov bude slúžiť zápisné (jednorazový poplatok pri zápise dieťaťa do školy) a školné (pravidelný mesačný poplatok).

    Od 1. septembra 2022 sú poplatky stanovené nasledovne:

    Zápisné
    350 EUR

    150 EUR dieťa vzdelávané doma

    Zápisné sa platí jednorazovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe).  
     

    Školné:
    160 EUR/ mesiac
    128 EUR (20% zľava) druhý a každý ďalší súrodenec žiaka školy

    250 EUR/ polrok pre dieťa vzdelávané doma
    200 EUR/ polrok (20% zľava) druhý a každý ďalší súrodenec žiaka vzdelávaného doma

    Poplatky zahŕňajú všetky pomôcky, učebnice (aj na anglický jazyk) a učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, potrieb na výtvarnú výchovu a pod. Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.

    V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách, škole v prirode, športových kurzoch a pod.

    Školský klub detí
    35 EUR mesačne 10 mesiacov v roku

    Školné aj poplatok za školský klub detí na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca