Školy Felix

   • Naša škola je členom Siete súkromných základných škôl Felix

    Prvá škola Felix, ktorá sa stala inšpiráciou nielen pre nás, vznikla v Bratislave v roku 2012. Školy Felix sú aj v Liptovskom Mikuláši, Trnave a Žiline. Ich počet sa nepochybne ešte rozrastie.

    Spoločne vyznávame konštruktivizmus v praxi, učenie pre život, inovatívne pedagogické prístupy a metódy práce s deťmi, spoluprácu s expertmi aj rodičmi a komunitou. 

    Naším spoločným cieľom je realizovať vyučovanie a nastaviť školské prostredie tak, aby absolvent školy naplno rozvíjal svoje intelektové schopnosti, vedel porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám. Takíto žiaci dokážu porozumieť situáciám, analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať vedomosti a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňujú na vlastné poznatky.