Expedícia Felix: Nové srdce pre susedskú štvrť na Petzvalovej ulici

   •  

    Na jar 2022 sa naša škola sťahuje do nových priestorov na Petzvalovej ulici na košickom sídlisku Terasa. Aj keď sa v tejto budove nachádzala kedysi dávno dlhé roky základná škola, priestor dávno stratil svoju charakteristiku a priam si žiada oživenie detským, školským a komunitným duchom :).

    Preto sme sa v závere roka 2021 zapojili do grantovej výzvy CIKE Inovuj Ty! s cieľom získať podporu na oživenie verejného priestoru v susedstve ne Petzvalke: na uliciach Petzvalovej, Mikovíniho, Hellovej, Stodolovej a Jedlíkovej prostredníctvom realizácie autentických m(i)estotvorných intervencií z dielne žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy. Naším zámerom je vytvoriť bezpečnú, otvorenú a spolupracujúcu komunitu.

    Sme presvedčení, že m(i)esto, ktoré je dobré pre život detí, je m(i)estom pre dobrý život všetkých generácií a všetkých obyvateľov. Že kvalitu života v našom meste je potrebné zlepšovať aj podporou kreativity, kritického myslenia a spolupráce. Pre ich rozvoj u detí je kľúčová hra, sloboda pohybu v bezpečnom a priateľskom prostredí.

    Projekt Expedícia Felix má ambíciu naštartovať dlhodobý proces budovania bezpečnej mestskej štvrte priateľskej k deťom a aktívnej angažovanej susedskej komunity, ktorá je otvorená spolupráci.

    Do oživenia tohto priestoru zapojíme deti, rodičov, pracovníkov školy, dobrovoľníkov aj okolitú komunitu. Všetky aktivity sa budú konať pod vedením nášho projektového tímu, do ktorého sme prizvali spoločnosti EDUCON a OPPUS a občianske združenia OZ SPOLKA a SOSNA.

    Aby sme sa riadne pripravili na rozbeh projektu a najmä na silnú participáciu detí, využili sme hneď na začiatku ponuku Nadácie pre deti Slovenska - NDS a absolvovali workshop s názvom Zapájanie detí a mladých ľudí do tvorby sídiel. 

    Workshop je súčasťou projektu Mladé miesta realizovaného s podporou programu Erasmus+. Na workshope sme sa oboznamovali s metodikou zapájania detí a mladých ľudí do tvorby sídiel, plánovali kroky procesu zapájania detí do tvorby v rámci komunity, diskutovali a zdieľali skúsenosti s realizáciou úspešných projektov zapájania detí a mladých ľudí do tvorby sídiel.

    Súčasťou workshopu je zdieľanie mnohoročných skúseností s témou v praxi, z výskumu FA ČVUT Praha (Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání, K. Stará, 2019) a FA STU Bratislava, ale tiež z projektu Architekti v škole.

    Ďakujeme NDS za ponuku bezplatného workshopu: nové know-how nás veľmi posunie v plánovaní aj uskutočňovaní našich zámerov.

    O ďalších aktivitách a ich výsledkoch Vás budeme informovať v tejto sekcii, zostaňte na príjme :)...
     

    Projekt sa realizuje s podporou projektu Košice 2.0