• Staň sa súčasťou nášho tímu!
          • Staň sa súčasťou nášho tímu!

          • Chcete sa stať súčasťou našej školy? Dopĺňame tím pre školský rok 2020/ 2021 o učiteľa/ učiteľku a vychovávateľa/ vychovávateľku. Kontaktujte nás! Možno práve Vy môžete prispieť k tomu, aby sa naše deti do školy tešili. Viac informácií tu