• 2% z dane z príjmu
          • 2% z dane z príjmu

          • Uchádzame sa o Vaše percentá zo zaplatenej dane z príjmu! Príspevky prijíma občianske združenie OZ Škola po novom, zriaďovateľ školy Felix Košice. Použité budú na vylepšenie materiálneho a technického vybavenia tried pre deti. Údaje alebo tlačivo Vám radi poskytneme na vyžiadanie. Ďakujeme!